3.4 Pozicioniranje štekata


Projekt uređenja Rive donio je velike promjene u pogledu smještaja štekata (ograda oko kavane na otvorenom). Tako je uvedena jedna nova zona ili citirano iz projekta Studija 3LHD „linija štekata – nadstrešnica sa pripadajućim terasama sa stolovima i stolicama“
Za razliku od ranijeg rješenja nova linija odmaknuta je od zidova zgrada na zapadnom dijelu Rive čime se otvorio slobodan prostor za prolaznike. Međutim, izgubilo se na kapacitetima štekata (ranije je bilo oko 2000 mjesta za sjedenje, dok je novim rješenjem predviđeno svega 1008) i otežano je posluživanje gostiju zbog udaljenosti samog ugostiteljskog objekta od prostora štekata. Također, linija štekata uvijek ne prati ugostiteljski objekt, tj. štekat nije izravno ispred objekta, što bi bilo logično. Također se postavlja pitanje koliko ugodno je sjediti praktički na središnjem dijelu Rive, kad je poznato da je u zimskim mjesecima najugodnije sjesti uza zid ispijati kavu i grijati se na zimskom suncu. Osim toga, ovakvim pozicioniranjem štekata onemogućava se korištenje prirodnog hlada ispod palmi, a o ćemu bi svakako trebalo voditi računa prilikom budućeg smještaja štekata.
Najveća nelogičnost i nepravda prema vlasnicima ugostiteljskih objekata na zapadnom dijelu Rive je u tome što se njima onemogućava naslanjanje na zid zgrada, dok je na istočnom dijelu omogućeno postavljanje štekata uz sam zid južnog pročelja Dioklecijanove palače!?

Jedan od Zaključaka Radne grupe za Rivu je postavljanje pomičnih suncobrana  na samostojećim stupovima uz prethodno uklanjanja postojećih fiksnih nefunkcionalnih nosača tendi, kojima bi se omogućila učinkovitija zaštita od sunca i ujedno bi se spriječila „vizualna prepreka u prvom redu na Dioklecijanovu palaču, ali i na povijesnu matricu zapadnih pročelja Rive“ 

Kao jedno od važnih otvorenih pitanja konačnog uređenja Rive ostaje promišljanje na koji način pozicionirati štekate nakon uklanjanja nosača tendi. Važno je napomenuti da je nedugo prije radova na "uređenju" Rive izrađena Studija urbane opreme „Tende i suncobrani stare gradske jezgre“ koja je dala smjernice u pogledu tipova i boja tendi i suncobrana koji su prihvatljivi za korištenje u staroj gradskoj jezgri. Nažalost, tih smjernica se gotovo nitko ne pridržava.