3.5 Rasvjeta južnog pročelja Dioklecijanove palače


U okviru projekta uređenja splitske Rive izvedeno je i osvjetljavanja južnih pročelja zgrada na Rivi, pa tako i južnog pročelja Dioklecijanove palače. Uspoređujući izvedbu rasvjete zapadnih i istočnih pročelja može se bez pretjerivanja ustvrditi da je najvažniji dio, a to je svakako južno pročelje Dioklecijanove palače, najlošije osvijetljeno. O tome zorno svjedoče i fotografije u prilogu.

Moglo bi se ustvrditi da je prijašnje osvjetljenje Dioklecijanove palače bilo efektnije i funkcionalnije od novog, jer je noću jasno ocrtavalo nekadašnji izgled kula i lukova južnog pročelja Dioklecijanove palače, dok današnja rasvjeta osvjetljava uglavnom zidove koji uopće nisu sastavni dio Dioklecijanove palače.