2.3 Visina obalnog zidića


Prvonagradrađeni rad Studija 3LHD u svom izvornom prijedlogu na dijelu Rive zapadno od malog mula predvidio je dva reda stepenica koje silaze u more, a ispred njih kao zaštitu od valova „raznovisinske kubuse – wavebreakere“1 (Slobodna Dalmacija - 12.03.2005. godine, tekst Damira Petranovića naslova „Za Rivu nema jeftinih rješenja“).No, od takvog rješenja se odustalo i tek nakon primjedbi konzervatora i javnosti (vidi prilog „Zapisnik“) vraćeno je izvorno rješenje koje uključuje i postavljanje kamenog zidića.Međutim, izvedena visina sjevernog dijela obalnog zidića u odnosu na parter varira od izvornih 54 cm na zapadnom dijelu rive do 32 cm na središnjem dijelu Rive. Važno je kazati da kod izvornog zidića nije bilo većih visinskih odstupanja u odnosu na parter, te se odstupanje od 22 cm može smatrati kao ozbiljan propust prilikom izvođenja radova na obalnom zidiću.