1.12 Izdavanje građevinske dozvole za rekonstrukciju Rive


Kao što je već u više navrata već navedeno za uređenje Rive raspisao se: „Javni, državni, opći i pozivni, projektni, u jednom stupnju anonimni NATJEČAJ za izradu idejnog rješenja UREĐENJA I URBANE OPREME SREDIŠNJEG DIJELA SPLITSKE RIVE“.

Sukladno tome Konzervatorski odjel Split, Uprave za kulturnu baštinu Ministarstva kulture donio je 26.09.2006. godine Rješenje kojim je izdao prethodno odobrenje investitoru Gradu Splitu za „Uređenje i urbano opremanje splitske Rive“

Međutim, Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji izdaje Građevinsku dozvolu za rekonstrukciju, uređenje i urbano opremanje dijela splitske Rive u kojoj se na stranici 3 Građevinske dozvole poziva na izdano Rješenje Konzervatorskog odjela Split.

To znači da je građevni zahvat rekonstrukcije nezakonit s aspekta Zakona o zaštiti i očuvanju kulturnih dobara, jer je time izigrana odredba iz članka 62 st.. 2 toga zakona na koji se Građevinska dozvola poziva. Sukladno tome i sama Građevinska dozvola je ništava.

Dakle, netko je u Građevinskoj dozvoli upisao riječ „rekonstrukcija“ mada se niti Natječajem, niti Rješenjem Konzervatorskog odjela Split zahvat „rekonstrukcije“ Rive nije niti tražio niti odobrio.

U prilogu donosimo kopiju prve stranice Natječaja, Rješenja Konzervatorskog odjela Split i Građevinske dozvole.