1.13 Nepravomoćna uporabna dozvola


Dana 07.05.2007. godine Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji izdaje Uporabnu dozvolu investitoru Gradu Splitu za upotrebu rekonstruiranog, uređenog i urbano opremljenog dijela splitske Rive. Također se u Uporabnoj dozvoli navodi slijedeće:
Također je utvrđeno da montaža dijela urbane opreme – štekata nije dovršena, kao i izvršena ispitivanja vezana za funkcionalnost konstrukcije i podiznih elektro-ormara, te da nije dostavljen zapisnik o ispitivanju instalacije kanalizacije, pa je Povjerenstvo u zapisniku zauzelo mišljenje da je naprijed navedene nedostatke potrebno ukloniti do 01.06.2007. godine, ali da isti nisu prepreka da se za predmetnu građevinu izda uporabna dozvola“.

Dana 07.10.2008. godine na sjednici Gradskog vijeća grada Splita, gradskim vijećnicima je predočeno izvješće o reviziji poslovanja grada Splita. Državni ured za reviziju posebno je prigovorio što Riva nema pravomoćnu uporabnu dozvolu.
Tom prigodom je gradonačelnik Ivan Kuret za Dalmacija News izjavio:

Gradonačelnik Ivan Kuret je rekao da su pri izdavanju uporabne dozvole uočeni tehnički nedostaci i naložen je rok u kojem se oni moraju ukloniti.
- Međutim, još nismo krenuli u realizaciju ovog posla jer kod svih gradskih investicija izdavanje uporabne dozvole je vrijeme koje traje -  prokomentirao je gradonačelnik Kuret“.

Podsjećamo da je gradonačelnik Ivan Kuret dana 23.10.2007. godine za Slobodnu Dalmaciju u članku Davorina Perića „Stupovi nosača za tende na Rivi - bespravna gradnja“ dao slijedeću izjavu:

Gradonačelnik Ivan Kuret kratko je komentirao moguće nepravilnosti na izgradnji nosača tenda na Rivi.
- Za Rivu je izdana uporabna dozvola, što znači da je projekt napravljen po građevinskoj dozvoli - rekao nam je Kuret“.

Budući da konstrukcija štekata tj, mehanizam za automatsko otvaranje i zatvaranje tenda do današnjeg dana nisu dovedeni u ispravno stanje za zaključiti je da upravo zbog nakaradnih nosača tendi, dijela urbane opreme koji je najviše osporavan, splitska Riva nema pravomoćnu Uporabnu dozvolu.

U prilogu donosimo kopiju Uporabne dozvole.


Budući aktualna gradska vlast tvrdi kako za Rivu postoji pravomoćna uporabna dozvola Društvo prijatelja kulturne baštine Split, zatražilo je objašnjenje zašto je Državni ured za reviziju prigovorio zbog nepostojanja pravomoćne uporabne dozvole za Rivu, kad gradske službe tvrde da je uporabna dozvola pravomoćna od 05.06.2007. godine.
U prilogu je odgovor Državnog ureda za reviziju od 12.09.2012. godine.
Dakle, i dalje je ostalo otvoreno pitanje zašto je Državni ured za reviziju utvrdio, godinu dana nakon što je, navodno, uporabna dozvola postala pravomoćna, sljedeće: citat iz Izvješća o obavljenoj reviziji iz srpnja 2008. godine
"Do vremena obavljanja revizije nedostatci nisu uklonjeni i pravomoćna uporabna dozvola nije izdana."