Prijedlog rješavanja otvorenih pitanja splitske Rive

Neophodno je potrebno pokrenuti postupak za uređenje cjelovitog prostora splitske Rive kako bi se definitivno dobilo konačno idejno rješenje s odgovorima na brojna otvorena pitanja, koje bi se ovisno o financijskim mogućnostima postupno i realiziralo.
Sam postupak mora osigurati ravnopravnost potencijalnih partnera te jamčiti dostupnost informacija, javnost rada i puno sudjelovanje svih urbanih aktera (nevladine udruge, strukovne organizacije, mjesna samouprava i zainteresirani građani).
Pridržavanjem ovih načela izbjegli bi se mogući nesporazumi i došlo bi se do rješenja prihvatljivog večini građana Splita, a što bi trebao biti imperativ, jer radi se o jednom od najvažnijih i najdragocjenijih javnih prostora u našem gradu koji je dio kulturno-povijesne cjeline upisane u registar svjetske kulturne baštine UNESCO-a.
Napomena: pod cjelovitim prostorom splitske Rive smatra se prostor od istočnih pročelja palače Bajamonti (Dešković) i franjevačkog samostana sv. Frane na zapadu do istočnog ruba Poljane kneza Trpimira uključujući prostor nekadašnjih Lazareta, Lučke kapetanije i Mletačkog mula.

Prijedlog proizlazi iz "Prijedloga mjera za unapređenje prostornih dijelova i urbane opreme Rive" Radne grupe za Rivu. 


Otvorena pitanja splitske Rive


1. Štekati
  • smještaj
  • izgled
2. Promet

3. Fontana

4. Zelene površine

5. Rasvjeta
  • rasvjetni stupovi;
  • rasvjeta pročelja Dioklecijanove palače
6. Urbana oprema
  • rasvjetni stupovi;
  • šentade;
  • srkalice – špine;
  • koševi za otpatke
7. Kanalizacijski ispusti u more

8. Arheološki nalazi

9. Namjena prostora i moguće gospodarske djelatnosti

10. Podne pješačke površine