3.8 Zelene površine

Zelene površine na splitskoj Rivi su još jedno rješenje koje se pokazalo nefunkcionalnim s više aspekata. Većina biljaka koje su posađene u skladu s projektom Studija 3LHD pokazale su se neadekvatnim za to područje koje je izloženo jakom utjecaju sunca i mora, odnosno soli.  Već nakon nekoliko mjeseci morale su biti zamijenjene drugim vrstama. Održavanje zasađenih površina vrlo je otežano iz više razloga.
Prvi je pozicioniranje zelenih površina u module, na način da otežavaju ili na nekim mjestima potpuno onemogućavaju logično kretanje šetača. Posljedica takvog razmještajaje velik broj izgaženih modula, pa umjesto zelenih postaju zemljane površine.Drugi razlog ješto ne postoji rubnik koji bi zadražavao zemlju unutar modula, pa tako svaka kiša uzrokuje rasipanje zemlje po parteru. Treći razlog je blizina mora, pa svaka lebićada uzrokuje na zapadnom dijelu Rive potpuno uništenje zasađenih biljaka, te ih je potrebno prečesto mijenjati novim biljkama. Nadalje, osim što svojim razmještajem otežavaju kretanje, ovakvo hortikulturno rješenje potpuno je poništilo perivoj na istočnom dijelu Rive koji je bio prihvaćen, kako od Splićana tako i od posjetitelja i kao takav bio je jedan od najćešćih motiva na fotografijama stare Rive.
Nameće se pitanje zbog čega je trebalo eliminirati ovaj po mnogima najljepši dio stare Rive?
Zanimljivo je da strukovne udruge i pojedini ugledni arhitekti nisu uzeli u zaštitu autorska prava kolege Dražena Grgurevića (autora perivoja na Rivi), za razliku od 3LHD čija zaštita autorskih prava se zahtjeva pri svakom spomenu reprojektiranja Rive.

Perivoj konstruiran 1954. rekonstruiran 1981. godine-autor Dražen Grgurević, krajobrazni arhitekt                              

Izvorni perivoj, koji se potvrdio svojim likovnim, ali i funkcionalnim i ekološkim vrijednostima brutalno je eliminiran. Očito da se prilikom izrade novog parka nije: „vodilo računa o autentičnim elementima hortikulturnog rješenjakao što je navedeno u odredbama GUP-a grada Splita (vidi prilog), te je sada na tom dijelu Rive park na mjestu postojećeg doživio znatne promjene (izvadak iz tekstualnog priloga Arhitektonskog projekta Studija 3LHD) i znatno manje zelenih površina u odnosu na prijašnju situaciju.

Također hortikulturno rješenje na sjevernom dijelu Rive rezultat je pogrešnog promišljanja autora, koji su kasno uočili da nije moguće oko palmi postaviti zelene površine, pa se prišlo ishitrenom popločavanju ranije predviđenih zelenih površina oko palmi.Također donosimo i izvadak iz članka objavljenog 29.12.2009. u Slobodnoj Dalmaciji u kojem direktor Parkova i nasada, koji održavaju zelene površine na Rivi, iznosi slijedeće:
Nadalje, očajna je situacija i na Rivi, gdje je 30 posto cjelokupne zelene površine u potpunosti uništeno, što zbog posolice od jakog juga i lebićade, što zbog ljudi koji nemilice gaze po biljkama. Ovdje je problem, kaže direktor, s projektantom Rive, studiom 3LHD iz Zagreba, koji ne dopušta izmjenu projekta hortikulturnog uređenja, a očito je da su posađene krive vrste bilja koje ne podnose sol. 
- Naš je prijedlog da kompletno izmijenimo sve bilje na Rivi, jer nas više košta izmjena uništenih jedinki nego posaditi nove vrste koje će biti otporne na vremenske uvjete - kaže Radoš Knježević“.
Osim toga svaki javni događaj s većim okupljanjem ljudi također rezultira uništavanjem velikog dijela zelenih površina. 
Sasvim je jasno da se ovdje radi o potpunom pogrešnom koceptu hortikulturnog rješenja Rive koji redovito održavanje čini nemogućom misijom uz enormne troškove.
Sve ovo prije navedeno zorno svjedoči da je u pogledu zelenih površina splitska Riva doživjela degradaciju na svome istočnom dijelu u odnosu na ono što je bilo ranije, dok je prostor oko palmi na ostalim dijelovima Rive i dalje ostao problematičan. Za poboljšanje situacije neophodno je potrebno izraditi studiju hortikulturnog uređenja na cjelokupnom prostoru Rive.