2.5 Rasvjeta i rasvjetna tijela

                                         Rasvjeta Rive 20-ih godina prošlog stoljeća

                                                        Rasvjetni stup 20-ih godina prošlog stoljeća

                                          Rasvjeta Rive 2007. godine

                                                    Rasvjetni stup 2007. godine

GUP grada Splita
Povijesne graditeljske cjeline Zona A 
Mjere zaštite i odredbe za provedbu: 
Članak 93.
- održavanje i uređenje neizgrađenih površina i pripadajuće urbane opreme, vodeći računa o njezinim autentičnim elementima, kao što su javna rasvjeta, hortikulturna rješenja, uređivanje parcela, te predvrtova, 
Postojeći rasvjetni stupovi svojim dimenzijama i smještajem u prostoru, nameću se i dominiraju povijesnim prostorom splitske Rive.