1.3 Nepoštivanje odluka o obnovi Monumentalne fontanePrva odluka o obnovi Monumentalne fontane donesena je 03. listopada 1990. godine na IV sjednici Vijeća udruženog rada, Vijeća mjesnih zajednica i Društveno-političkog vijeća kada je donesena Odluka o izmjeni i dopuni PUP-a povijesne jezgre Splita  te su na taj način stvoreni zakonski uvjeti za ponovno postavljanje Monumentalne fontane na Rivi. U obrazloženju se navodi da je inicijativa za izmjenu PUP-a pokrenuta zbog velikog zanimanja građana Splita za vraćanje Monumentalne fontane! U Slobodnoj Dalmaciji od 15.12.1990. grad Split objavio je oglas - poziv građanima o inicijativi za obnovu fontane.


Pored toga naručena je izrada projekta obnove „Monumentalne česme“ kod Zavoda za graditeljsko naslijeđe Arhitektonskog fakulteta Sveučilišta Zagreb. Projekt je izrađen i plaćen te je u cijelosti sačuvan.

Druga odluka o obnovi fontane donesena je 06.04.1994. godine kada se na sjednici Gradskog vijeća prihvaća Projekt „Split 1700“ u kojem se također programira obnova Monumentalne fontane.
Nadalje, u Konzervatorskoj podlozi PPU i GUP-a grada Splita iz travnja 2003. godine, koju je načinio Konzervatorski odjel u Splitu, stoji:
Sklop Prokurativa, palače Bajamonti i fontane najvrjedniji je kompleks 19. stoljeća u Splitu i jedno od najvrjednijih ostvarenja neostila u Hrvatskoj“.

Međutim, sve prije donesene odluke i odredbe prostorno - planske dokumentacije (PUP povijesne jezgre Grada Splita, kao i stav Konzervatorskog odijela nisu bili dovoljni da se išta od toga uvaži prilikom raspisivanja „Natječaja za izradu idejnog rješenja uređenja i urbane opreme središnjeg dijela splitske Rive“ 2005. godine.

Rezultat takvog postupanja je da i pored dva legalno provedena natječaja za uređenje Rive još uvijek nemamo konačno rješenje pitanja obnove Monumentalne fontane.

Nadajmo se da će se u budućnosti prilikom konačnog cjelovitog uređenja Rive ispraviti dosadašnji propusti te da će se poštovati odluke

Komisije za imena ulica i trgova i za spomenike iz 2006. godine,
kao i mišljenja velikog broja kompetentnih stručnjaka i stručnih institucija i želja građana Splita o obnovi Monumentalne fontane.